Video Tutorials

De Nobili School, FRI

Video Tutorials (2nd Week, Session-III) 17/08/2020 to 22/08/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities     V1 V1 V1 V2 V1 V2 V1 V2
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A2 V1 A2          
English Language V1 A1 V2 A2 V3 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10
Co-Curricular Activities V1 V1 V1 V1 V1
Art Education V1 V1 V1    
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V1 A1 V1 A1    
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 V1 A1 V2 A2
History V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Computer   V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Accounts          
Commerce          
Economics       V1 A1 V1 A1
Physical Education          

Video Tutorials (1st Week, Session-III) 10/08/2020 to 15/08/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities     V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 V2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4
Art Education V1 V1 V1    
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2    
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 A2 V1 A1 V1 A1 V2
Computer   V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Accounts          
Commerce          
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education          

Video Tutorials (6th Week - Session-II) 27/07/2020 to 01/08/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities     V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Science         V1 A1 V1 A1 V1 A1
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V1 A1 V1 A1      
S.St         V1 A1 V1 A1 V1 A1
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.11 STD.12
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4
Art Education V1 V1 V1        
English Language V1 A1 V1 A2 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Sanskrit V1 A1 V1 A1 V1 A1        
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Chemistry V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Biology V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Geography V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1    
History V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1    
Computer   V1 A1 V2 A2   V1 A1   V1 A1 V1 A1
Accounts           V1 A1 V1 A1
Commerce           V1 A1 V1 A1
Economics       V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Physical Education           V1 A1 V1 A1

Video Tutorials (5th Week - Session-II) 20/07/2020 to 25/07/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities     V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Science         V1 A1 V1 A1 V1 A1
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V1 A1 V1 A1      
S.St         V1 A1 V1 A1 V1 A1
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.11 STD.12
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1        
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Sanskrit V1 A1 V1 A1 V1 A1        
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Physics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Chemistry V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Biology V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Geography V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1    
History V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1    
Computer V1 A1 V2 A2 V3 A3 V1 A1   V1 A1   V1 A1 V1 A1
Accounts           V1 A1 V1 A1
Commerce           V1 A1 V1 A1
Economics       V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Physical Education           V1 A1 V1 A1

Video Tutorials (4th Week - Session-II) 13/07/2020 to 18/07/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities     V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V2 A2 V1 V2 A1 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1      
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2  
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
Computer     V1 A1 V2 A2   V1 A1 V2 A2 V1 A1
Accounts           V1 A1 V2 A2
Commerce           V1 A1 V2 A2
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education           V1 A1

Video Tutorials (3rd Week - Session-II) 06/07/2020 to 11/07/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities   V1 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1      
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
Computer     V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Accounts           V1 A1
Commerce           V1 A1
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education           V1 A1

Video Tutorials (2nd Week - Session-II) 29/06/2020 to 04/07/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities     V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1      
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
Computer     V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1
Accounts           V1 A1 V2 A2
Commerce           V1 A1 V2 A2
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education            

Video Tutorials (1st Week - Session-II) 22/06/2020 to 27/06/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities     V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education            
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
Computer V1 A1 V2 A2   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Accounts           V1 A1 V2 A2
Commerce           V1 A1 V2 A2
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education           V1 A1 V2 A2

Video Tutorials for Std.11 Session I (05/06/2020 to 18/06/2020)

SUBJECT STD.11
English Language V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
English Literature V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Hindi V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Mathematics V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Physics V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Chemistry V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Biology V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Computer V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Accounts V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Commerce V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Economics V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Physical Education V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4

Art and Craft Video Tutorials for Std.I to Std.VIII Session I (02/06/2020)

Art and Craft Video Tutorials for Std.I to Std.VIII (02/06/2020)
Std.1 V1
Std.2 V1
Std.3 V1
Std.4 V1
Std.5 V1
Std.6 V1
Std.7 V1
Std.8 V1

Video Tutorials (1st WEEK Session I ) 13/04/2020 to 18/04/2020

SUBJECT STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Science     V1 A1 V1 A1 V1 A1
Computer V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS V1 A1 V1 A1      
S.St     V1 A1 V1 A1 V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Sanskrit V1 A1 V1 A1 V1 A1      
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Physics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Chemistry V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Biology V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Geography V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1  
History V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1  
Computer V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V1 A1
Accounts           V1 A1
Commerce           V1 A1
Economics       V1 A1 V1 A1 V1 A1
Physical Education       V1 A1

Video Tutorials (2nd WEEK Session I ) 20/04/2020 to 25/04/2020

SUBJECT UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Rhymes V1 A1          
English Language   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 V2 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1
EVS V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit           V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
Computer V1 A1 V2 A2 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Accounts           V1 A1 V2 A2
Commerce           V1 A1 V2 A2
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education           V1 A1 V2 A2

Video Tutorials (3rd WEEK Session I ) 27/04/2020 to 02/05/2020

SUBJECT UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Rhymes V1 A1          
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer   V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit           V2 A2
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2   V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
Computer V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Accounts           V1 A1 V2 A2
Commerce           V1 A1 V2 A2
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education           V1 A1 V2 A2

Video Tutorials (4th WEEK Session I ) 04/05/2020 to 09/05/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Rhymes V1 A1 V2 A2 V1 A1          
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature   V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
Computer V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1
Accounts           V1 A1 V2 A2
Commerce           V1 A1 V2 A2
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education           V1 A1 V2 A2

Video Tutorials (5th WEEK Session I ) 11/05/2020 to 16/05/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Rhymes V1 A1 A1          
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature   V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10 STD.12
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
History V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2  
Computer V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Accounts           V1 A1 V2 A2
Commerce           V1 A1 V2 A2
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education           V1 A1

Video Tutorials (6th & 7th Week Session I ) 18/05/2020 to 30/05/2020

SUBJECT STD.9 STD.10 STD.12
English Language V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
English Literature V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Hindi V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Mathematics V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Physics V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Chemistry V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Biology V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Geography V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4  
History V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3  
Computer V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Accounts     V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Commerce     V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Economics V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4 V1 A1 V2 A2 V3 A3 V4 A4
Physical Education     V1 A1 V2 A2