Video Tutorials (2nd Semester)

De Nobili School, FRI

Video Tutorials (2nd Semester) 3rd Week 19/10/2020 to 29/10/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities     V1 V1 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3
Art Education              
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V1 A1 V1 A1
Computer              
EVS   V1 A1 V1 A1 V1 A1      
S.St         V1 A1 V1 A1 V1 A1
Sanskrit              
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3
Art Education          
English Language V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature   V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi          
Sanskrit V1 A1 V1 A1 V1 A1    
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Physics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Geography V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
History   V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Computer     V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Accounts          
Commerce          
Economics       V1 A1 V1 A1
Physical Education          
Practical Experiment Videos      

Video Tutorials (2nd Semester) 2nd Week 05/10/2020 to 10/10/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities V1 V1 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language V1 A1 V2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Science         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer     V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
EVS   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2      
S.St         V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit             V1 A1
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10
Co-Curricular Activities V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
Art Education V1 V1 V1    
English Language V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2    
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Geography V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
History V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Computer V1 A1 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Accounts          
Commerce          
Economics       V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physical Education          
Practical Experiment Videos   V1 V2 V3 V1 V2 V3

Video Tutorials (2nd Semester) 1st Week 28/09/2020 to 03/10/2020

SUBJECT LKG UKG STD.1 STD.2 STD.3 STD.4 STD.5
Co-Curricular Activities              
Art Education              
Rhymes V1 A1 V1 A1          
English Language   V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
English Literature V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Hindi V1 A1       V1 A1 V1 A1 V1 A1
Mathematics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Science         V1 A1 V1 A1 V1 A1
Computer     V1 A1 V1 A1      
EVS   V1 A1 V1 A1 V1 A1      
S.St         V1 A1 V1 A1 V1 A1
Sanskrit              
SUBJECT STD.6 STD.7 STD.8 STD.9 STD.10
Co-Curricular Activities          
Art Education V1 V1 V1    
English Language V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
English Literature V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Hindi V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Sanskrit V1 A1 V1 A1 V1 A1    
Mathematics V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Physics V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Chemistry V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Biology V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Geography V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
History V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1 V1 A1
Computer V1 A1   V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2 V1 A1 V2 A2
Accounts          
Commerce          
Economics       V1 A1 V1 A1
Physical Education          
Practical Experiment Videos   V1 V2 V3 V1 V2 V3